U T B I L D N I N G 

Koll på bokslutsspecarna!

EN KURS FÖR EKONOMICHEFER, REDOVISNINGSCHEFER, CONTROLLERS OCH EKONOMER

Denna kurs riktar sig till dig som vill ha kontroll över bokslutsspecifikationerna och månadsavstämningarna genom att arbeta med hela processen elektroniskt!

Bokslutsspecifikationerna och dess bakomliggande underlag är en viktig del i bokslutet för att säkerställa en rättvisande redovisning. Underlagen ska utgå från existens, riktighet och tillämpning. De ska i samlad form vara ändamålsenliga samt rättvisande och granskas slutligen av revisorerna.

KURSINNEHÅLL

  • Dokumentationskrav enligt lagar och regler
  • Avstämning av balansspecifikationer
  • Månadsavstämning - matchning
  • Övningsexempel
  • Översikt - ett stöd till finansanalysen
  • SPECease - ett systemstöd
  • Rapporteringskrav

MÅLGRUPP
Ekonomichefer, redovisningschefer, controllers och ekonomer.

ANMÄLAN
I dagsläget har vi ingen ny utbildning inplanerad. Hör gärna av dig om du har ett behov så får vi kanske lösa något.

KOSTNAD
Medlemmar i KEF: 3 750 SEK exkl moms
Övriga: 4 250 SEK exkl moms

TID & PLATS


Lunch och fika ingår.

Registrering 08.30-09.00 med kaffe och smörgås.